British Legion Ferndown Model Society

       "Poppy Day" 2019

HMS Belfast & HMS Hood
HMS Belfast & HMS Hood
press to zoom
HMS Belfast & HMS Diamond
HMS Belfast & HMS Diamond
press to zoom
RM Roma
RM Roma
press to zoom
Prinz Eugen, Hood and Bismarck
Prinz Eugen, Hood and Bismarck
press to zoom
HMS Wild Goose
HMS Wild Goose
press to zoom
HMS Lancaster & Pacific 24 RIB
HMS Lancaster & Pacific 24 RIB
press to zoom